Tarieven

Wat zal het kosten?

Wat zal dat allemaal kosten is een vaak gestelde vraag op een consultatie. Hierop is er geen éénduidig antwoord mogelijk aangezien er heel wat factoren meespelen in de begroting van het ereloon en de kosten. Zo is de begroting afhankelijk van het feit of er al dan niet betwisting gevoerd wordt, of er een schriftelijke verdediging dient opgemaakt, hoeveel zittingen er zijn, hoeveel briefwisseling er verstuurd werd, enz... Echter zijn er uiteraard wel vaste tarieven voor de opening van het dossier, briefwisseling per stuk, kilometers per stuk, enz. Daarnaast kan er voor wat het ereloon betreft gewerkt worden met een uurtarief per gepresteerd uur, dan wel met een vast bedrag voor de gevoerde procedure of kan er een abonnementenformule besproken worden...

Consultatie

Voor een eerste consultatie wordt er een vast bedrag van 50,00 EUR + BTW gevraagd.

Ereloon

Er zijn 3 mogelijke manieren om het ereloon te begroten in een dossier. Er is vooreerst het uurtarief per gepresteerd uur (120,00 EUR/uur + BTW), daarnaast kan er gewerkt worden met een vast forfait voor het soort procedure dat gevoerd werd en ten laatste is er een tevens een abonnementenformule mogelijk voor het voeren van bepaalde procedures.

Kantoorkosten

De kantoorkosten worden gerekend aan een vast bedrag, opening dossier (60,00 EUR), briefwisseling (11,00 EUR/pagina), verplaatsingen (0,60 EUR/km), kopie / scan / fax (0,25 EUR/pagina). Deze kantoorkosten zijn te vermeerderen met de BTW.

Gerechtskosten

Dit zijn kosten die door het kantoor werden betaald aan de griffie van rechtbank, deskundigen, vertalers, enz. Deze kosten worden doorgerekend aan de klant aan het door het kantoor beetaalde bedrag. Veel van deze kosten worden mogelijks (gelet op het resultaat van de zaak) ten laste van de tegenpartij gelegd.