Personen- en familierecht

– echtscheiding (onherstelbare ontwrichting of onderlinge toestemming)
– dringende en voorlopige maatregelen in het kader van een echtscheiding

– onderhoudsverplichtingen ten aanzien van kinderen en ex-echtgenoot

– vereffening en verdeling

– maatregelen ingevolge beëindiging feitelijke of wettelijke samenwoning

– problemen aangaande verblijfsregeling kinderen

– nietigverklaring huwelijk

– partnergeweld en intrafamiliaal geweld

– erfenissen, schenkingen, nalatenschappen