Aannemingsrecht

– bouwgeschillen

– uitvoering van overeenkomsten

– aanneming van werk of van diensten

– aansprakelijkheid aannemer of architect